PHÒNG BẾP

BÀN ĂN IKI 007

BÀN ĂN IKI 007

5,800,000 đ9,800,000 đ

BÀN ĂN IKI 002

BÀN ĂN IKI 002

5,900,000 đ9,900,000 đ

BÀN ĂN 12

BÀN ĂN 12

6,300,000 đ10,500,000 đ

TỦ LY 09

TỦ LY 09

12,500,000 đ

KỆ SÁCH 06

KỆ SÁCH 06

Liên hệ

TỦ LY 08

TỦ LY 08

18,000,000 đ

TỦ LY 07

TỦ LY 07

29,000,000 đ

TỦ LY 06

TỦ LY 06

14,000,000 đ

TỦ LY 05

TỦ LY 05

11,000,000 đ

TỦ LY 02

TỦ LY 02

Liên hệ

TỦ LY 01

TỦ LY 01

20,000,000 đ

GHẾ HIROSHIMA

GHẾ HIROSHIMA

2,550,000 đ

GHẾ TAKANA

GHẾ TAKANA

2,550,000 đ

GHẾ ĂN KENNEDY

GHẾ ĂN KENNEDY

2,550,000 đ

BÀN ĂN 17

BÀN ĂN 17

6,300,000 đ10,500,000 đ

BÀN ĂN 16

BÀN ĂN 16

Liên hệ

BÀN ĂN 15

BÀN ĂN 15

Liên hệ

BÀN ĂN 14

BÀN ĂN 14

Liên hệ

BÀN ĂN 13

BÀN ĂN 13

5,900,000 đ9,900,000 đ

BÀN ĂN 11

BÀN ĂN 11

6,900,000 đ11,500,000 đ

BÀN ĂN IKI 010

BÀN ĂN IKI 010

6,300,000 đ10,500,000 đ

BÀN ĂN IKI 009

BÀN ĂN IKI 009

6,900,000 đ11,500,000 đ

BÀN ĂN IKI 008

BÀN ĂN IKI 008

6,300,000 đ10,500,000 đ

Call: 077.500.6686Chỉ đường